Качване на снимка

Важно:От снимка с лошо качество не можем да направим хубав печат. Каквато е снимката, такава е и готовата хавлийка. Печатът е 1:1. Подбирай висококачествени снимки. Повечето снимки от Фейсбук са с ниско качество.

ИЛИ